PARAMETRY TECHNICZNE BETONU KOMÓRKOWEGO

Elementy murowe z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Jak każdy wyrób techniczny posiada wiele właściwości, które podlegają ocenie.
W niniejszej zakładce podajemy najważniejsze cechy betonu komórkowego SOLBET.

Copyright © 2019 SOLBET Lubartów SA